Canlı Kadında Ölçülebilen Pelvis Çapları nasıl belirlenir?

CANLI KADINDA ÖLÇÜLEBİLEN PELVİS ÇAPLARI: Doğum olayında çocuğun anne pelvisinde geçeceği uzun yolun genişlik olarak doğuma ne kadar uygun olduğunun ortaya konması için anne pelvisinin büyüklüğü bazı özel noktalardan ölçülür. Biz burada yalnız canlı bir kadında ölçülebilecek olan pelvis çaplarından söz edeceğiz. Bunların dışında diğer bazı çok Önemli pelvis çapları daha vardır, ancak onları canlı bir kadında ölçme olanağı yoktur. Ij Konjugata diagonalis: Simfizis pubisin alt stenarıyla promontorium arasındaki uzaklıktır. Kadında normalde 12,5-13 cm.’dir. Konjugata diagonalis şöyle ölçülür: Ölçümü yapacak olan doktor ya da ebe-hemşire bir elinin işaret ve baş parmağını jinekolojik pozisyonda yatmakta olan kadının vaginasmdan arkaya yukarıya doğru uzatır. Arka yukarıda parmağının ucunda hissettiği kemik çıkıntısı promontoriumdur. Bu çıkıntıya değdikten sonra elini simfizis pubisin alt kenarına değecek biçimde hafifçe yukarı kaldırıp simfize dokunduğu noktayı diğer elinin bir parmağıyla işaretler ve daha sonra bu yeri kaybetmeksizin vaginadan içeri uzatmış olduğu iki parmağını geri çeker ve promontoriuma değdiği parmağın ucuyla, aynı elinin simfizis pubis altına gelen noktası arasındaki uzaklığı ölçer.

2) Konjugata vera: Simfizis pubisin arka yüzüyle promontorium arasındaki uzaklıktır. Kadında normalde 11 cm.’dir. Parmakla ölçülmüş olan konjugata diagonalisten 2-2,5 cm. çıkarmakla, bu uzaklık bulunabilir. Konjugata vera yaklaşık 9 cm olursa doğum zor olabilir. 6 cm.’lik bir uzaklık gösterecek normal vaginal dağım olanaksızdır. Bu durumda sezaryen tek seçenektir.

3) Birinci çap: Bu çap pelvimetre denilen ve büyük bir pergele benzeyen bir aletle ölçülür. 5. bel omurunun “Diken çıkıntısı” ile simfizis pubisin ön yüzü arasındaki uzaklıktır ve 20 cm.’dir.

4} İkinci çap: Bu çap 24 cm. olup, karşılıklı her iki “Spina iliaka anterior superior’lar arasında uzanır. Bu çap da pelvimetreyle ölçülür.

5} Üçüncü çap: Karşılıklı her iki “Krista iliaka’nnr en yüksek noktaları arasındaki uzaklık olup 28 cm.’dir ve pelvimetreyle ölçülür.

6) Dördüncü çap: Uyluk kemiklerinin karşılıklı “Büyük torkanter”leri arasında uzanır. Kadında normal olarak 32 cm’dir. Pelvimetreyle ölçülür.

Yazıda kadin pelvisi · küçük pelvisin çapları nasıl bulunur · pelvis çapları · PELVİS MODELİ · konularında bilgiler yer almaktadır.

Benzer yazılar

  1. Canlı Kadında Ölçülebilen Pelvis Çapları ne kadardır?CANLI KADINDA ÖLÇÜLEBİLEN PELVİS ÇAPLARI: Doğum olayında çocuğun anne pelvisinde geçeceği uzun yolun genişlik olarak doğuma ne kadar uygun olduğunun ortaya konması için anne pelvisinin büyüklüğü bazı özel noktalardan ölçülür....
  2. Pelvisin Diğer Çapları hastalığı nasıl meydana gelir? Tedavisi nasıl yapılır?PELVİSİN DİĞER ÇAPLARI: 1) Diameter media: Bu çap 11-12 cm. olup promontorium ile simfizis pubisin üst kenarının ortası arasında uzanır. 2) Diameter transversa: Pelvis üst darlığının enine olarak birbirlerinden en...
  3. Pelvis (Leğen) hastalıkları nasıl meydana gelir? Tedavisi nasıl yapılır?PELVİS (LEĞEN): Pelvisi, tabanı yukarıda, tepesi aşağıda bulunan bir huniye benzetebiliriz. Huni biçimindeki bu oluşumun duvarlarının büyük bölümü kemikler, küçük bir bölümü de kas ve bağlar tarafından yapılmıştır. Arkada orta...