İDRARDA KAN ÇIKMASI {HEMATÜRİ) hastalığı nasıl teşhis ve tedavi edilir?

İDRARDA KAN ÇIKMASI (HEMATÜRİ):

İdrarda alyuvarların bulunması olayına “Hema-türi” denilmektedir. İdrara karışan alyuvarlar fazla olursa, idrar çıplak gözle incelendiğinde bile kırmızı görülür. Buna “Makroskoik hematü-ri”denilmektedir. Alyuvarların miktarı azr’oldu-ğundaysa, ancak mikroskobik incelemede alyuvarlar görülebilir. Bu duruma “Mikroskobik hematüri” denilmektedir. Kanama çok fazla olduğunda, idrar tamamen kan görünümündedir. Bu duruma ise “Masif hematüri” denilmektedir. Bir mî kan, 500 mi idrarı belirgin bir biçimde kırmızıya boyar. İdrar içinde ne miktarda olursa olsun, alyuvarların çıkması çok ciddi bir belirti olarak ele alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, böbrek tümörlerinin en önemli belirtilerinden biri hematüridir. İdrarın ilk bölümünde kan varsa kanamanın yeri üretradır. İdrarın son bölümünde kanama varsa, kanamanın kaynağı genellikle mesane ya da üretradır. İdrarın tümü kanlıysa böbrekler, üreter ya da mesane kanamanın kaynağını oluşturur. İdrar santrifüj işleminden geçirildikten sonra, alttaki çökelti mikroskop altında incelendiğinde, mikroskop alanında alyuvara rastlanması tümüyle anormaldir. Hematüri nedenleri, kaynaklandıkları organa göre aşağıda sıralanmıştır: Böbrekler:

1) Polikistik böbrek

2) Böbrek tümörleri , *

3) Glomerülonefrit

4) Böbrek tüberkülozu

5) Böbrek infarktüsü

6) Goodpasture sendromu 7} Hemofili

8} Üremi

9) Orak hücre kansızlığı (sickle – celi anemisi)

10) Skorbüt

11) Trombositopeni

12) Antikoagülan tedavisi

13) Sıtma

14) Sarı humma

15) Çiçek hastalığı 1*6) Karasu humması

17) Gut

18) Sülfonamidler Pelvis renalis:

1) Böbrek taşı

2) Pelvis renalis iltihapları

3) Hidronefroz Üreterler:

1) Taş

2) Tümör

3) Üreter iltihabı Mesane:

D Taş

2) Mesane tüberkülozu

3) Sistit (mesane iltihabı)

4) Yabancı cisim 5} Divertikül

6) Yabancı cisim tahrişi Prostat:

1} Prostat iltihabı (müzmin) 2) Prostat kanseri Üretra:

1) Taş

2) Yırtılma

3) Üretra iltihabı

4) Tümör

5) Darlık

6] Yabancı cisim

7) Polip

8) Divertikül

Benzer yazılar

  1. İDRARDA HEMOGLOBİN ÇIKMASI (HE-MOGLOBİNÜRİ) hastalığı nasıl teşhis ve tedavi edilir?İDRARDA HEMOGLOBİN ÇIKMASI (HEMOGLOBİNÜRİ): İdrarda hemoglobin bulunması olayına “Hemoglobinüri” denilmektedir. İdrardaki hemoglobin yeterli düzeye eriştiğinde, idrarın rengi kırmızıya dönebilir....
  2. İDRARDA MİYOGLOBİN ÇIKMASI (Mİ-YOGLOBİNÜRİ) hastalığı nasıl teşhis ve tedavi edilir?İDRARDA MİYOGLOBİN ÇIKMASI (MİYOGLOBİNÜRİ): Zedelenmiş kaslardan açığa çıkan miyoglobinin idrar içinde atılması olayına Miyoglobinüri” denilmektedir. Miyoglobin idrarı kırmızıya boyavabilir....
  3. İDRARDA CERAHAT KARIŞMASI (PİÜRİ) hastalığı nasıl teşhis ve tedavi edilir?İDRARDA CERAHAT KARIŞMASI (PİÜRİ): İdrara cerahat karışması olayına “Piüri” denilmektedir . Bu durumda idrarda akyuvarlar bulunur. Santrifüj sonrası idrardan elde edilen çökelti mikroskop altında incelendiğinde, her mikroskop alanında normalde 3-5...